Twitter-mainonta rantautui Suomeen vuoden 2014 lopulla, jonka jälkeen yritykset ovat pystyneet saamaan viestinsä koko Twitter-kansan verkkokalvolle niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Lyhyet 140 kirjaimen mainostwiitit, niihin lisätyt kuvat, videot ja linkit tuovat tuovat mahdollisuuksia ja haasteita, sekä ovat onnistuessaan erittäin vaikuttavia.

Mainonta lisää huomattavasti yhden twiitin elinaikaa, joka normaalisti on noin 17 minuuttia. Mainontaa voi kohdentaa esimerkiksi hakusanan, sijainnin tai kiinnostusten kohteiden mukaan. Myös tietyn käyttäjän seuraajapohjan voi kohdentaa. Esimerkiksi jos haluat tavoittaa Jari Sarasvuon seuraajat, se onnistuu.

Twitter-mainonnalla voit:

  • Kasvattaa seuraajamäärää
  • Lisätä reagointeja omiin twiitteihin (retwiitit, vastaukset, tykkäykset)
  • Lisätä sovelluksen latauksia ja käyttöä
  • Kerätä liidejä
  • Ajaa trafiikkia nettisivulle
  • Kasvattaa suoraa myyntiä

Twitterin avulla on myös mahdollista uudelleenkohdentaa viestisi nettisivujesi kävijöille, jotka ovat oletettavasti jo valmiiksi kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi.

Twitter-mainonnan analytiikalla voimme todentaa kuinka kampanja on onnistunut tavoitteissaan. Näemme esimerkiksi klikkimäärät verkkosivullesi, sovellusten latausmäärät ja mikä vaikutus mainoksellasi on ollut seuraajamäärään sekä twiittireagointeihin.

Millainen on hyvä Twitter-mainos?

Hyvä Twitter-mainos peilaa palvelun perusominaisuuksia. Mainos on parhaimmillaan silloin, kun se on ajankohtainen, oivaltava ja usein myös visuaalisesti miellyttävä.

Kuvien rooli Twitterissä on korostunut vuosi vuodelta, vaikka edelleen se on 140 merkin tekstipohjainen palvelu. Tämä korostuu myös mainostamisessa, sillä kuvapohjainen ratkaisu nousee paremmin esiin Twitterin aikajanalta ja saa käyttäjän huomion. Ensin silmät etsiytyvät esikatselukuvaan ja sen jälkeen luetaan teksti.

Twitter-mainontaSOS-lapsikylän erinomainen Twitter-mainos on tästä kouluesimerkki. Ensinnäkin mainos valtaa riittävän osan käyttäjän Twitter-aikajanasta. Mainoksen viesti on selkeä, sillä siinä käytetään selkeätä kehotusta toimintaan ja verkkosivulle ohjaava linkki on toteutettu suoraan painettavaksi “lue lisää” painikkeen siivittämänä.
SOS-lapsikylä myös optimoi mainoksensa tekstejä ja kuvia, tämä on vain yksi versio näytetyistä mainoksista. Vahvalla a/b testauksella saavutetaan parhaat tulokset myös Twitter-mainonnasta, joka pitää myös pelata ajan henkeen sopivalla kulmalla. Paras Twitter-mainos on sellainen, joka on on ajankohtainen, sisältää selvän viestin, se on visuaalisesti kiinnostava ja a/b testaus suoritettu parhaan tuloksen saamiseksi.